top of page

Välkommen till min redovisningsbyrå!

Många företagare tycker det jobbigt med allt pappersarbete. Man ska bokföra, skicka fakturor, betala leverantörs fakturor, redovisa moms och samtidigt hinna med att arbeta med det som är din verksamhet. Genom att anlita mig och min redovisningsbyrå kommer du få mer tid för annat än pappersarbete.

Så kontakta mig så går vi genom vad just Du och ditt företag behöver hjälp med!

LÖPANDE BOKFÖRING

Som företagare är ni driven, kreativ och har många bollar i luften. Bokföringen blir lätt en kvällssyssla och ni sitter med pappersarbete i stället för att umgås med familjen.

BOKSLUT

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Det kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Detta är skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

FAKTURASERVICE

Faktureringen är viktig i de flesta företagen för här ska pengarna komma in. Detta är också tidskrävande och idag är det många företag som inte ”hinner” fakturera och likviden blir lidande.

LÖNEADMINISTRATION

Löner är inte bara pengar som skall betalas ut. Det är även lönebesked, skatter, arbetsgivaravgifter, semester, sjuklöner och tidrapporter. Vara klart och utbetalt den 25:e.

DEKLARATION

Som företagare är din privata deklaration och företagets deklaration sammankopplade. Det är mycket som kan bli fel, men allt måste vara rätt. Gör du fel kan ni i värsta fall få böter och straff.

BETALSERVICE

Med denna tjänst erbjuder jag er att sköta era utbetalningar till leverantörer, skattemyndigheten mm.

LÖPANDE BOKFÖRING

Som företagare är du driven, kreativ och har många bollar i luften. Bokföringen blir lätt en kvällssyssla och du sitter med pappersarbete i stället för att umgås med familjen.

 

Dessutom är de flesta företagare ganska ovana med bokföring, så det tar lång tid och det blir lätt fel. Det kostar tid, pengar och i värsta fall kan okunskap leda till att du missar viktiga datum o inbetalningar till bland annat skatteverket och får onödiga påminnelseavgifter som följd.

 

Jag kan bokföring, arbetar korrekt och med bra resultat. Du som företagare tjänar mer på att anlita oss än vad vi kostar i arvode.

Är detta intressant hjälper jag gärna dig i Båstad, Halmstad, Landskrona och Ängelholm med omnejd.

Jag hjälper dig med:
Kontering och grundbokföring
Redovisning av skattedeklarationer
Månadsbokslut
Månadsrapporter
FAKTURASERVICE

Faktureringen är viktig i de flesta företagen för här ska pengarna komma in. Detta är också tidskrävande och idag är det många företag som inte ”hinner” fakturera och likviden blir lidande.

Skicka dina underlag direkt till mig och jag ser till att dina fakturor skrivs och skickas till dina kunder.

Jag hjälper dig med:
Fakturering
Betalningsbevakning
Bokföring
Faktura
DEKLARATION

Som företagare är din privata deklaration och företagets deklaration sammankopplade. Det är mycket som kan bli fel, men allt måste vara rätt. Gör du fel kan du i värsta fall få böter och straff.

 

I samband med att vi gör ditt företags bokföring så har vi även koll på företagets och din privata deklaration samt K10.

Jag hjälper dig med:
Företagets deklaration
Privat deklaration
K10 blanketter
Deklaration
BOKSLUT

För kunder där vi redan gör bokföring blir bokslutet en smidig avslutning på bokföringsåret. Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket.

Som redovisningskonsult gör jag den bokslutsrapport som idag ersätter revisionsrapporten för bolag som inte behöver revisor.

För er som har revisor arbetar vi tillsammans med denna för att göra ditt bokslut och årsredovisning komplett. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven sköter jag även all rapportering till Skatteverket och Bolagasverket.

Jag hjälper dig med:
Bokslut
Årsredovisning
Bokslut
LÖNEADMINISTRATION

Löner är inte bara pengar som skall betalas ut. Det är även lönebesked, skatter, arbetsgivaravgifter, semester, sjuklöner och tidrapporter. Jag hjälper dig så att det är klart och utbetalt den 25:e.

Jag hjälper dig med:
Lönebesked till personalen
Utbetalningslista/ utbetalning.
Underlag till bokföring och skattedeklaration
Redovisning av kontrolluppgifter
Lön
BETALSERVICE

Med denna tjänst erbjuder jag dig att sköta dina utbetalningar till leverantörer, skattemyndigheten mm.

Jag hjälper dig med:
Betalservice
Reskontrahantering.

En redovisningsbyrå för dig i Halmstad, Ängelholm, Båstad & Landskrona

Betal
bottom of page